Home / Sách

Sách

Cẩm nang chia sẻ những cuốn sách hay được đúc kết từ thực tế cuộc sống, giúp mọi người sống vui, sống khỏe mỗi ngày

Nhà giả kim – Cuốn sách dành cho những người trẻ còn đang vô định

Nhà giả kim, cuốn sách dành cho những người trẻ còn đang vô định

Nhà giả kim là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu dành cho những người trẻ còn đang vô định trên con đường tìm kiếm mục tiêu, sứ mạng cuộc đời Nhà giả kim của Paulo Coelho có tên trong sách kỷ lục Guiness vì đã được dịch ra 56 thứ tiếng và bán được 65 triệu bản (tính đến năm …

Đọc thêm